in

Yamato "con trai" của cựu tứ hoàng Kaido.

Vẻ bề ngoài của Yamato.

What do you think?

Sẽ thế nào nếu hai trái ác quỷ của Kaido và Bigmom thuộc về Nami và Zoro?

Một phân đoạn trong One Piece từ 16 năm trước.