in

Xạ thủ thứ hai của băng Shanks tóc đỏ: Lucky Roo.

Tạo hình của Lucky Roo trong movie Red.

What do you think?

Xạ thủ của băng hải tặc Shanks tóc đỏ.

Review Manga: ISEKAI DE TOCHI O KATTE NOUJOU O TSUKUROU