in

Xạ thủ của băng hải tặc Shanks tóc đỏ.

Tạo hình của Yasopp trong movie Red, liệu hai cha con Usopp có được gặp lại nhau?

What do you think?

Một trong 11 siêu tân tinh : Basil Hawkins.

Xạ thủ thứ hai của băng Shanks tóc đỏ: Lucky Roo.