in

Vẻ mặt khó chịu của thánh Lù.

Mỗi lần không ưng, thích điều gì đó, hay khinh thường thứ gì đó, Lù nhà ta lại trưng ra bộ mặt này.

What do you think?

Meme dùng dể đi gây lộn

Gửi meme nào cho crush?