in

Vẻ mặt của Buggy khi biết mình trở thành Yonko.

Tứ hề Buggy

What do you think?

Robin hạnh phúc khi được Sanji tin tưởng.

Một vài hình ảnh trong movie 25.