in

Trước khi trở thành tứ hoàng, Buggy đã đạt được những chiến tích nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

What do you think?

Review: Ác Nữ Thuần Hóa Quái Thú

Cậu bé Nobita thật ra là một thiên tài?