in

Trời Sài Gòn dạo này cũng nóng ghê 🥵

https://www.facebook.com/phongvuvietnam

Chị em đòi mua máy lạnh và cái kết… 😅

Cre: Phong Vũ Fanpage

What do you think?

Làm sao để lấy được nốt thanh kiếm còn lại đây?

Khách mời mới trong One Piece film Red.