in

Trầm cảm với deadline.

Xin hãy tha cho em đi mà!

What do you think?

Bạn thân phát "cơm chó" trước mặt bạn.

Black Maria ở arc Wano.