in

Tóm tắt sức mạnh của Viêm Đế trong Đấu Phá Thương Khung

Bị từ hôn mà có động lượng tu luyện, tiến về phía trước đến có thể bảo vệ được những người thân xung quanh mình. Tiêu Viêm đã vượt qua tất cả những khó khăn, những kẻ địch cường đại, để đạt trên lên bức thềm cường giả.

Cấp bậc của Tiêu Viêm

 • Cấp bậc hiện tại của Tiêu Viêm trong phim hoạt hình: Đại đấu sư
 • Cấp bậc trong truyện tranh: Đấu tôn
 • Cấp bậc cuối cùng: Đấu Đế
 • “Sóng Trường Giang sóng sau vỗ sóng trước” dưới sự huấn luyện của Dược lão Tiêu Viêm đã trở thành một Đấu Đế cường giả, Cảnh giới này là cảnh giới cao nhất trong Đấu Khí Đại Lục.
 • Ngoài cảnh giới đấu khi ra Tiêu Viêm còn là một luyện đan sư cập bậc Đế đan. một cảnh giới cao nhất trong giới luyện đan sư.

Thành tựu trong quá trình tu luyện của Viêm Đế

 • Năm 15 tuổi bắt đầu tu luyện lại từ đầu, trước năm 40 tuổi thành tựu thành đấu đế cường giả chấn hưng gia tộc, từ một gia tộc nhanh cấp thấp của Tiêu gia Tiêu Viêm đã đưa gia tộc trờ về nhánh chính.
 • Đánh bại Hồn Thiên Đế và các thế lực tà ác cứu chúng sinh
 • Nắm trong tay nhiều loại dị hỏa đứng top đầu trong bảng dị hỏa
 • Bằng thực lực luyện đan cao thâm, khi tiến vào Đại Thiên Thế Giới trong vòng 100 năm ngắn ngủi đã khiến Vô Tận Hỏa Vực( tông phái của Tiêu Viêm sáng lập tại Đại Thiên Thế Giới)  trờ thành thánh địa luyện đan, là một tông môn siêu cấp tại Đại Thiên Thế Giới.
 • Sau khi Thiên Tà Thần chết, Tiêm Viêm tiến vào Chúa tể cảnh cùng Lâm Động, Mục Trần trở thành thủ hộ giả của Đại Thiên Thế Giới.

Sơ lược về trang bị và hệ thông công pháp của Viêm Đế

Trang bị của Viêm Đế

 • Huyền Trọng Xích
 • Vạn Thú Đỉnh
 • Hỏa Lôi Tử
 • Viễn Cổ Trùng Hoàng Y
 • Bắc Vương
 • Dị Hỏa Dược Đỉnh
 • Thiên Yêu Khôi và cách luyện chế

Hệ thống công pháp

 • Phần quyết: Bộ công pháp cấp cao cần có Huyền Trọng Xích để tu luyện, Được chia thành 3 cấp mỗi cấp mở ra thì uy lục khủng khiếp, sức phá hoại kinh người. Đây là bộ công pháp mà do Dược Lão tạo ra.
 • Hấp chưởng: Sử dụng đấu khí hút- đấy vật thể, đấu khí càng lớn thì có thể hút-đẩy cách vật thế to lớn hơn.
 • Xuy Hỏa Chưởng: Đấu khí xuất hiện ở tay  tăng thêm sức mạnh, uy lực mỗi kích
 • Bát Cực Băng: Đòn đánh sử dụng đấu khí khiến đối phương có thể thương nặng
 • Bạo Bộ: Kỹ năng tăng tốc độ trong chiến đấu hoặc trốn kẻ địch
 • Tử Vân Dực: một loại dị hỏa màu tím
 • Sư Hổ Toái Toái Kim Ngân
 • Diễm Phân Phệ Lãng Xích: Kết hợp với trọng kiếm uy lực vô xong, phóng ra lượng đấu khí khủng khiếp có thể vượt cấp giết địch
 • Vô Danh Xích Pháp
 • Phật Nộ Hoa Liên: Được kết hợp từ nhiều loại dị hỏa có hình hoa sen, càng nhiều dị hỏa uy lực càng mạnh. Mạnh đến lỗi có thể khiến đối thủ cáo hơn 2 đại cảnh giới cũng phải dè chừng.
 • Đế Ấn Quyết: Trên trời giáng một đòn hình ấn tọa, to như núi, vững như bàn thạch
 • Tam Thiên Lôi Động
 • Thiên Nhạn Cửu Hành Dực
 • Lục Hợp Du Thần Kích
 • Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp
 • Tâm Thiên Lôi Huyễn Phân
 • Long Hoàng Cổ Giáp
 • Thiên Minh Tu La Thủ
 • Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng
 • Đại Địa Cương Viêm
 • Kim Cương Lưu Ly Thân
 • Phật Lộ Luân Hồi
 • Hoàng Tuyền Chi
 • Hoàng Tuyền Chưởng
 • Hoàng Tuyền Thiên Nộ
 • Viêm Chi Đế Thân
 • Viêm Huyền Bạo
 • Dị Hỏa Hằng Cổ Xích

Thần Thông- Hồn Thuật

 • Khi Tiêu Viêm đạt đến Đấu Đế thì thần thông của Tiêu Viêm cũng bắt đầu xuất hiện, 2 loại thần thông của Tiêu Viêm là: Phận Nộ Đế Viêm Liên, Viêm Thần
 • Hồn thuật của Viêm Đế: Thái Nhất Hồn Quyết, Vô Danh Khẩu Quyết
 • Hồn kỹ: Hồn thủ ấn

Bí Thuật của Viêm Đế

 • Hủy Diệt Hỏa Thể
 • Tộc Văn
 • Thăng Linh
 • Chân Long Diễm Hỏa
 • Thiên Đô Hỏa Ấn
 • Thiên Hỏa Tam Huyền Biến

Dị hỏa

Tiêu Viêm Là người đầu tiên có tới 22 loại dị hỏa, những loại dị hỏa của Tiêu Viêm đừng đầu trong bảng dị hỏa, sau đây là một số loại dị hỏa như: Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm hòa, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Tịnh Niên Yêu Hỏa….

Dưới bài tay của Dược Lão và những cơ duyên lớn đặc biệt là liều lĩnh của bản thân mà Tiêu Viêm đã cướp được không ít cơ duyên của thiên địa, sáng tạo ra nhiều loại công pháp hủy thiên diệt địa. Bài viết trên đã tóm tắt cho các đạo hữu sức mạnh của Viêm Đế, theo các đạo hữu còn thiếu kỹ năng nào không? Hãy bổ sung ở phía dưới nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

What do you think?

Những bộ truyện Mlem Mlem không giành cho thiếu niên dưới 18 tuổi

[ Review nhanh ] Bộ truyện Đấu Phá Thương Khung