in

[Tình bể bình] Khê Vân và Tư Nguyên Hi

Truyện ngắn về hồ ly Khê vân và nàng tiểu thư Tư Nguyên Hi.

Tác giả: loli武士

What do you think?

Spy x Family Fanart

Những câu nói hay ý nghĩa trong manga Bleach