in

Tiền truy nã của Luffy

Hiện tại luffy truy nã 3 tỷ belly

What do you think?

Vua hải tặc và hai tứ hoàng.

[Góc chê] The Count of Monte Cristo