in

Thơm ngon không mời bạn ăn

cap như trên

What do you think?

Mèo béo ú vẫn còn đòi ăn

"Đại ca" Chopper uống sữa