in

Thời ấy và ngày nay

Quá khứ huy hoàng của các vị lãnh đạo hải quân

What do you think?

1 giây trước thảm hoạ

Charlotte Brulle