in

Thế này thì chết anh ba rồi

Anh ba được dịp rửa mắt 

What do you think?

Người "mẹ" luôn quan tâm tới 3 đứa nhóc.

Kalifa sẽ xuất hiện trong One Piece movie : Red.