in

PHÊ Ư ƯPHÊ Ư Ư

The Count of Monte Cristo: Cảnh gì mà lạ thế

Một cảnh mlem mlem trong truyện khiến người đọc đồng loạt kêu gọi “Tác giả hãy vẽ 2ten đi tác giả ơiiiiii” 

What do you think?

[Góc chê] The Count of Monte Cristo

DETECTIVE CONAN: TOP 1 BỘ TRUYỆN CÓ TIMELINE BẤT ỔN