in

TASK OP. DESTINY: LÍ DO UNMEI HÚT SINH LỰC CỦA TASK ĐỂ CHIẾN ĐẤU

Hảo lí do! 

Ể nhưng mà trông Task ngon thật mà =))

What do you think?

TASK OP. DESTINY: KHI UNMEI ĐI ĐIỀU TRA

Những câu nói hay trong One Piece