in

TASK OP. DESTINY: KHI COSETTE & TASK BATTLE (2)

Khi hai anh chị diệt D2 & diệt luôn cái đường ray cho tàu của Symphonica đi qua:

                                                                  Giờ thì “song kiếm hợp bích” phá hoại rồi nè

Tổng kết Vòng 2: Task 0 – Cosette 1 (Tỉ số giữ nguyên)

Theo dõi vòng battle đầu tiên: https://bumcheo.com/task-op-destiny-khi-task-cosette-unmei-battle-p1/

Và đây là khi lần đầu Task “khen” Cosette (Khen hay khịa thì tôi không biết, tôi chỉ nghĩ nó là khen thôi các ông ạ)

                                                                   Người ta khen chị mà chị khịa ghê dị trời!

                                                      Ể nhưng mà khịa đúng quá! Người ta giật mình thon thót kìa

Tổng kết Vòng 3: Task 0 – Cosette 2

What do you think?

TASK OP. DESTINY: KHI TASK & COSETTE (UNMEI) BATTLE (P1)

TASK OP. DESTINY: KHI COSETTE NGỬI THẤY MÙI D2