in

Tại sao Gojo sẽ ít đất diễn hơn ở những phần tiếp theo của Jujutsu Kaisen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

What do you think?

Cả tháng trời mới gặp lại người yêu kiểu……

Tonikaku Kawai: Bộ manga ngọt ngào đến sâu răng