in

Sự khác nhau giữa Nanami và Gojo

Một sensei thì trưởng thành, còn người còn lại thì không khác gì “trẻ trâu”.

What do you think?

Khi đứa bạn thân bị bắt nạt

Khi bạn đã đọc lại tin nhắn cũng đứa bạn nhiều lần nhưng vẫn không hiểu gì