in

Sự khác biệt giữa trên lớp và đi thi

Quả thực đúng như câu nói: Người tính không bằng giáo viên ra đề tính -_- 

What do you think?

Cách xử lý đẳng cấp khi gặp gián

My Hero Academia: BAKUGO KATSUKI – Trưởng thành