in

Spy x Family Chap 54: Chúa tể meme Anya

Khi bạn lỡ phá hỏng đồ của mẹ khi mẹ đi vắng và phải giả vờ không biết gì khi mẹ hỏi 

What do you think?

Mèo nhà tôi ba đời ngáo:)))

Damian ra sức bảo vệ Anya