in

PHÊ Ư ƯPHÊ Ư Ư VÃI CHƯỞNGVÃI CHƯỞNG

Có bao nhiêu cô gái trong bức ảnh?

Đôi khi những gì chúng ta thấy không hẳn là chính xác

 • Question of

  Có bao nhiêu cô gái trong bức ảnh?

  • 3
  • 4
  • 2
  • 1

  Correct Wrong

  Thực tế như trong hình, 3 cô gái thôi

What do you think?

[Bùm Chéo Parody] Chương 02: Nobita xạo quần

Siêu phẩm Manhua: Đại quản gia là ma hoàng