Vua Souma và người đứng đầu 3 gia tộc (2/5)

List item

Do lo sợ con cháu mình quá bạo ngược hoặc độc ác khi làm vua khiến nhân dân lầm than nên từ những ngày đầu lập quốc chế độ tam công đã ra đời. Đây như là một thế gọng kìm để nhà vua có thể quyết định đúng đắn hơn khi làm vua.Đây là một chế độ để cho ba gia tộc lớn nắm giữ phần binh lính là thế mạnh của gia tộc họ. Lần lượt là lục quân không quân và thủy quân.. Đặc biệt hơn cả là ba người họ được vương quốc ban cho các vùng lãnh thổ riêng biệt để kiểm soát.Đây như là các khu tự trị trong thế giới của chúng ta.Ta hãy cùng nhau tìm hiểu về vị công tước đầu tiên nhé.

Lời thú nhận giả dối của Sakura dành cho Naruto. (5/5)

Castor Vargas (3/5)