Vòng cung câu chuyện bổ sung (5/5)

Anime Boruto rất xuất sắc khi thêm nội dung vào câu chuyện và trong quá trình này, các nhân vật đã được phát triển hơn. Cho đến nay, hầu hết các anime đều chứa đầy những “cốt truyện bổ sung”, mặc dù một số người chỉ đơn giản gọi chúng là những phân cảnh phụ.

Mặt khác, manga Boruto tập trung nói về các sự kiện quan trọng trong cốt truyện của Boruto. Nó không đi hết những phân cảnh phụ, chẳng hạn như phân cảnh Land of Waves và gặp Kagura Karatachi. Những vòng cung bổ sung trong anime có thể tạo thêm nhiều điều thú vị cũng như sự phát triển của các nhân vật cho đến khi nó bắt kịp với manga.

Những cuộc chiến mở rộng (4/5)

Sakura thủ lĩnh thẻ bài (3/5)