Vermouth (5/12)

Vermouth là một người phụ nữ rất thông minh, nhạy bén nên trong tổ chức cô là người duy nhất nhận ra Conan chính là Kudo Shinichi. Tuy nhiên cô chọn cách không tiết lộ thân thân phận của cậu, giữ kín chuyện đó. Lý do thứ nhất vì cậu đã cứu cô ở New York, thứ hai là cô là người rất âm mưu có thể cô đang có kế hoạch gì đó mà chưa được tiết lộ.

Mặc dù rất nhiều lần bảo vệ Conan tuy nhiên một số lần cô vẫn tấn công cậu, chắc chắn cậu phải cẩn thận với người phụ nữ này hơn nữa.

Miyano Shiho( Ai Haibara)( biết từ chap 178) (4/12)

Hattori Heiji (chap 121) (6/12)