Ultear Milkovich (9/10)

List item

Nhân vật Ultear Milkovich trong Fairy Tail

Dimaria không phải là pháp sư duy nhất có thể kiểm soát dòng chảy của thời gian. Nhân vật phản diện Ultear Milkovich có thể sử dụng phép thuật Arc of Time của mình để thay đổi dòng thời gian cho các mục tiêu không có tri giác. Cô ấy cũng có thể sử dụng phép thuật này với các quả cầu và triệu hồi thêm chúng từ các dòng thời gian song song.

Ultear đã chiến đấu với Gray trong phần ngoại truyện Đảo Tenrou. Là con gái của Ur, cô ấy cũng có thể sử dụng cả phép thuật Ice-Make, thứ  mà Grey và Lyon Vastia luôn sử dụng, cô thậm chí có thể biến thành hình dáng của người khác và sử dụng thần giao cách cảm để giao tiếp với đồng minh.

Kugara Mikazuchi (8/10)

Mirajane Strauss (10/10)