Tuổi đời của Zunisha (1/6)

Zunisha đã đi lại trên thế giới này từ thời điểm 1000 năm về trước tức là nó sinh sống cùng thời kỳ với Joiboy và biết ít nhiều sự kiện đã từng diễn ra trong thế kỷ trống.

Với hơn nghìn tuổi Zunisha là sinh vật sống lâu đời nhất trong thế giới One Piece.

Dog Nig** (2/3)

Có đôi chân cực kỳ dài (2/6)