Trong vụ án Tiệc Halloween trái mùa (2/5)

Ở cuối vụ án “Tiệc Halloween trái mùa”, Vermouth có nhận được tin nhắn từ Karasuma: “Xem ra ta đã để cô tự do quá rồi, hãy về cho ta ngay, Vermouth”.  Điều này chứng minh mối quan hệ thân cận giữa Vermouth và boss. Cũng nhờ chi tiết này mà Conan đã lần ra được địa chỉ mail của ông trùm qua âm thanh bấm bàn phím của Vermouth. Địa chỉ mail của Karasuma dựa theo bài hát “Nanatsu no ko”, khi cần liên lạc các thành viên của tổ chức sẽ gửi tin nhắn trực tiếp, không lưu lại để tránh việc bại lộ ra ngoài nếu bị bắt.

Trong vụ án Biệt thự hoàng hôn (1/5)

Trong vụ án Đi tìm Maria (3/5)