Tông Long ( Join Lone ) vai ” Phổ Nghi ” trong bộ phim ” Vị Hoàng Đế Cuối Cùng “ (4/5)

Tôn Long đã nhận được một lời mời long trọng – vai diễn Phổ Nghi trong bộ phim “ Hoàng đế cuối cùng.”

Tôn Long từng nói : Để diễn Phổ Nghi, đạo diện đã lấy hết lục phủ ngũ tạng của tôi, tôi chỉ có thể co mình lại, chỉ còn lại cái vỏ mà thôi.

Trong phim bất lực, ngoài phim rực rỡ. Một lần nữa Tôn Long lại tiến đến gần ngôi vị ảnh đế của quả cầu Vàng. Bộ phim đã đạt 9 giải Oscar, Phổ Nghi trở thành vai diễn nổi bật nhất năm đó, Tôn Long trở thành “Hoàng đế triết gia của vương quốc điện ảnh”.

Thêm chút gia vị điển trai cho bài viết nào =))) (3/5)

Lời tạm biệt với làng điện ảnh . (5/5)