Tính cách của Asta (3/5)

Asta là một chàng trai thanh niên với tính tình vô cùng hoạt bát, luôn luôn cởi mở, năng động và nhận được nhiều sự yêu thương, đồng cảm của tất cả mọi người bởi ý chí và nổ lực của mình. Là một chàng trai không có ma pháp và bị hầu hết tất cả mọi người xem thường, Asta luôn cố gắng phấn đấu từng ngày để có được thêm sức mạnh vượt trội để có thể trở thành một ma pháp vương mạnh mẽ. Cậu cũng vô cùng nhiệt tình, khi thấy ai khó khăn là y như rằng cậu sẽ giúp một tay. 

Ngoại hình của Asta (2/5)

Sức mạnh của Asta (4/5)