Thuộc tính cá nhân của Madara là Phong chứ không phải hoả (5/10)

Gia tộc Uchiha là nơi sản sinh ra rất nhiều dân chơi hệ hỏa, bất cứ thành viên nào trong gia tộc, chỉ cần nhả khói thấy lửa sẽ được công nhận là trưởng thành. Madara cũng không ngoại lệ, thậm chí hỏa độn ông sử dụng đủ mạnh để vượt qua bức tường nước do sư đoàn 4 tạo ra. Điều này khiến nhiều người nghĩa rằng, hệ nguyên tố Chakra chính của Madara thuộc hệ lửa. Nhưng trên thực tế, Madara rất ghét lửa, và cảm thấy  hệ gió phù hợp với phong cách đánh nhanh rút gọn, nhất kích tất sát hơn. Bằng kết hợp gió với thuật lửa để gia tăng tốc độ cũng như khả năng bộc phá, điển hình như chiêu thức “hào hoả diệt tức” cực kỳ ghê gớm.

Madara yêu thích việc chiến đấu hơn bất cứ thứ gì (4/10)

Madara có thể hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của “uế thổ chuyển sinh” (6/10)