Thiên đàng hay địa ngục (3/3)

List item

(Chiyuki – Decim trước cánh cửa của vòng luân hồi và hư không)

Niềm tin của con người sau cái chết, thường là nếu bạn đủ lương thiện bạn sẽ được lên thiên đàng và ngược lại, nếu bạn sống sai trái thì ác giả ác báo địa ngục sẽ mở cửa đón bạn. Niềm tin đó giúp con người sống tốt hơn. Nhưng cũng không ít kẻ bóp méo khái niệm, ngoài mặt thể hiện mình là một con người đầy tình yêu thương, có đủ bao dung nhưng thực tâm vẫn chưa thể buông bỏ được những bóng đen về nỗi sợ, họ vẫn tham lam, vẫn ích kỷ nhưng cùng với đó họ cũng chẳng thể nhận ra mình đang tồi tệ đến mức nào.

Ở Qindecim, mọi người gọi thiên đường và địa ngục là Vòng luân hồi và Hư không. Kẻ mà sau phán xét được cho là không có nhân tính sẽ vĩnh viễn tan biến. Và người còn lại sẽ được đưa đến vòng luân hồi.

Cuộc sống nơi cái chết đánh thức được những góc tối nhất của con người, thì sự sống chính là thiên đường.

Bạn đã sẵn sàng cho buổi phán xét của mình hôm nay chưa?

Góc tối (2/3)

Cách tiếp cận vấn đề (1/3)