Thiên Bình (7/12)

Tokitaka Nagae trong Những Chàng Trai Ở Lộc Phong Quán

Ngày sinh: 19/10

  • Thoải mái, cởi mở và biết cách lắng nghe: Có một đặc điểm ở Thiên Bình mà người người, nhà nhà đều công nhận, đó là nói chuyện với Thiên Bình rất thoải mái. Đây là một trong những chòm sao giỏi giao tiếp nhất. Trong truyện Những Chàng Trai Ở Lộc Phong Quán, Tokitaka Nagae luôn nhỏ nhẹ, dịu dàng với những người xung quanh, kể cả là với những thành viên khác trong Lộc Phong Quán. Anh chàng rất được quý mến, đặc biệt là những người lớn tuổi bởi anh luôn biết quan tâm đến tất cả mọi người.

  • Yêu thích sự công bằng: Hình tượng của Thiên Bình là cán cân nên hẳn nhiên, những ai thuộc chòm sao này đều hướng tới sự công bằng. Trong truyện, nét tính cách này của Tokitaka còn hạn chế, song anh và Kyousui Tougoku luôn thành công trong vai trò cân bằng không khí ở Lộc Phong Quán, đặc biệt là khi Gure và Tsubaki Nakao cãi cọ với nhau. 

Xử Nữ (6/12)

Biết cách quan tâm đến mọi người xung quanh (6/10)