Thêm chút gia vị điển trai cho bài viết nào =))) (3/5)

Báo chí Mỹ ca ngợi ông là “ Đại ca xã hội đen đẹp trai nhất trong lịch sử.” (2/5)

Tông Long ( Join Lone ) vai ” Phổ Nghi ” trong bộ phim ” Vị Hoàng Đế Cuối Cùng “ (4/5)