Thế giới giác ngộ (4/5)

Đây là một trạng thái hỗ trợ đặc biệt mà sát quỷ nhân chỉ có thể đạt được sau khi đã “hoàn toàn giác ngộ” rũ bỏ bụi trần cùng ý chí chiến đấu, thay vào đó sự tập trung và nhạy bén từ các giác quan sẽ tăng cường đến mức tối đa. Giúp họ quan sát được chi tiết cơ thể và chuyển động của đối thủ, từ các cơ quan, mạch đập cho đến sự lưu thông của mạch máu không gì có thể qua được con mắt của sự giác ngộ giống như con mắt đang được gắn tia X vậy. Nhận thức được tăng cường khiến mọi thứ xung quanh giống như 1 đoạn phim quay chậm, giúp người dùng dễ dàng đưa ra phương pháp xử lý tình huống.

Cũng giống như ấn diệt quỷ trạng thái này tiêu hao cực kỳ nhiều năng lượng nếu cơ thể không có sức chịu đựng tốt, người sử dụng sẽ bị ngất đi ngay lập tức vì kiệt sức khi đạt đến giới hạn.

Ấn diệt quỷ (3/5)

Sức mạnh khởi nguyên (5/5)