Tamayo (1/2)

Tamayo là một con quỷ bị Kibutsuji Muzan biến thành quỷ từ hơn 200 năm trước. Tuy nhiên thay vì trở thành con quỷ tàn sát con người theo ý Muzan, Tamayo đã dùng khoảng thời gian đó để nghiên cứu về cơ thể của quỷ. Cô là một bác sĩ và là đồng minh thân cận của Tamado Kanjiro với cùng mục tiêu là tiêu diệt chúa quỷ Muzan và tìm ra phương pháp đảo ngược quá trình huyển hóa từ người sang quỷ nhằm biến những con quỷ trở lại thành người, trong đó có cả Nezuko – em gái Tanjiro. Trong suốt quá trình nghiên cứu của mình, Tamayo đã tìm ra rất nhiều sự thật về máu của Muzan và có thể toàn quyền khống chế cơ thể mình. Có lẽ đây chính là lí do mà Tamayo vẫn giữ được nhân tính khi đã trở thành quỷ và không bị Muzan điều khiến tâm trí.

Nhận xét chung (4/4)

Nezuko Kamado (2/2)