Sera Masumi (9/12)

Khi Conan đang ở London, cậu đã xuất hiện trong một trận bóng tennis(vol 71), khi đó Masumi đã tình cờ xem được chương trình đấy và nhớ ra cậu giống y hệt cậu bé năm xưa gặp ở bãi biển. Và còn một điều nữa là mẹ của Masumi cũng bị teo nhỏ bởi APTX 4869, nên cô càng chắc chắn hơn.

Tuy nhiên có một điều cô vẫn thắc mắc là tại sao Conan có thể đi đến Anh, vì không có thân phận chính thức, chắc chắn có một loại thuốc nào đó khiến cậu trở về hình dạng tạm thời. Nên cô đã luôn tìm kiếm loại thuốc đó từ chỗ Conan để đưa cho mẹ.

Akai Shuichi/Subaru Okiya (8/12)

Sera Mary (10/12)