Sera Mary (10/12)

Bà chính là mẹ của Masumi, và bị teo nhỏ của APTX 4869, cũng giống như Masumi vì bà cũng đã bắt gặp Conan trên Tv, từ đó bà mới thật sự biết thân phận thật sự của Conan, và đang nỗ lực tìm loại thuốc giải cho APTX 4869.

Sera Masumi (9/12)

Kaito Kid ( movie 3) (11/12)