Perfect cell (1/3)

Phản diện Cell trong Dragon ball

Một phản diện siêu mạnh và ngầu trong Seris Dragon Ball, được tạo ra bởi tiến sĩ Dr.Gero, hắn được cấu tạo nên từ gen của nhiều nhân vật với sức mạnh và những khả năng bá đạo nên không có gì để bàn về hắn nữa cả. Cell được đánh giá là một trong những nhân vật phản diệt hoàn hảo nhất mà tác giả Dragon Ball đã tạo ra.

Thuật thức: Trâm (5/7)

Goku đưa đậu thần cho Cell (2/3)