One Thrust Man (3/5)

Có lẽ khi đọc tên truyện mọi người cũng đoán được các tình tiết nó sẽ xảy ra như thế nào. Fubuki đến thăm Saitama để đánh bại anh ta trong một game, nhưng cô đã thua anh ta.

Khi cô muốn đấu thêm một trận nữa để phục thù, nhưng cô lại dùng mỹ nhân kế để đánh lạc hướng anh ta. Chẳng bao lâu sau, cả hai từ kẻ thù trở thành hai người đem đến sự thỏa mãn cho đối phương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pistonight (5/5)

Manhwa 18+ : Kẻ thất bại (1/5)