Ở 1 khía cạnh nào đó Madara chính là Hokage đệ nhất (10/10)

Gia tộc Senju và Gia tộc Uchiha là kẻ thù tự nhiên của nhau qua nhiều thế hệ. Sau này, Madara trở thành thủ lĩnh của tộc Uchiha, trong khi Hashirama lãnh đạo tộc Senju. Sau khi bị cụ nhất vã sấp mặt lờ nhiều lần, ông đã nhận ra 1 điều đếu thể nào solo tay đôi với “Boy hệ mộc” được nữa. Madara đã chấp nhận lời đề nghị đình chiến. Họ cùng nhau tạo ra một ngôi làng được coi là biểu tượng cho sự hòa bình, chính ông là người đã đặt ra cái tên Konohagakure, “Ngôi làng ẩn sau những chiếc lá”.

Sau khi làng được thành lập Hashirama đã đưa ra ý kiến bổ nhiệm Madara trở thành Hokage đệ nhất. Để rồi cụ nhất lên chức Hokage và khi lên Hokage, Hashirama đã hứa sẽ cho Madara làm Hokage đệ nhị. Cuối cùng chức danh đâu không thấy, chỉ thấy thằng em trai Tobirama nắm quyền.

Madara đã sống đến tận 120 tuổi trước khi “chết” lần đầu (9/10)

Byakugou no jutsu (Nhẫn pháp sáng tạo, tái sinh – bách hào chi thuật) của Hokage đệ ngũ Tsunade (1/10)