Mr Kyogoku. (7/8)

Chưa có thông tin chính thức gì về ông Kyogoku, nhưng con trai của ông ấy là Kyogoku Makoto với khả năng võ thuật bậc nhất, 400 trận toàn thắng. Thì không biết ông Kyogoku còn đáng sợ như thế nào nữa.

Sasha Braus (4/10)

Suzuki Shiro. (8/8)