Miyano Shiho (6/10)

Cô cũng từng là thành viên của tổ chức với danh xưng Sherry, cô đã uống thuốc APTX 4869 và bị teo nhỏ thành học sinh lớp 1 lấy tên là Haibara Ai.

Cô chính là người kế thừa và tiếp tục phát triển công trình nghiên cứu thuốc độc APTX 4869 của cha mẹ, và sau này khi bị teo nhỏ cô cũng đã chế ra loại thuốc có thể quay về hình dáng ban đầu tạm thời.

Cô rất thông minh về mặt tạo ra các vũ khí sinh học. Độ nhanh nhạy trong các vụ án cũng giúp Conan rất nhiều. Hiện tại cô vừa trốn thoát khỏi sự truy lùng của tổ chức, vừa phối hợp cùng với Conan để tìm ra tung tích tiêu diệt tổ chức.

Akai Shuichi (5/10)

Bourbon (7/10)