Melissa mạnh mẽ (3/4)

Có thể nói người mà Melissa xuyên vào tràn ngập khuyết điểm và cuộc sống thì loạn như mớ bòng bong. Thế nhưng Melissa vẫn kiên cường vượt qua tất cả. Cô cũng là người chủ động khi tự tìm cách làm cho bản thân ngày càng trở nên mạnh mẽ chứ không ỷ lại vào những gì sẵn có. Melissa không mang hào quang nữ chính nên mọi thành quả đều là do cô tự mình giành lấy. Chính điểm này đã khiến Melissa trở nên đặc biệt trong mắt nhiều độc giả cả vì sự kiên cường lẫn tính thực tế của cô.

Melissa nói tục rất rất nhiều (1/4)

Lòng dũng cảm và niềm tin vào bản thân (4/4)