Made in Abyss (11/14)

Riko, một cô gái sống ở Oath – nơi có một vực thẳm vô đáy ở giữa lòng thành phố,được gọi là Abyss. Riko mồ côi cha mẹ và phải sống ở trại trẻ mồ côi, nơi mà cô hàng ngày phải đi thu nhặt những thứ “đồ thừa” ở miệng Abyss. Bỗng vào một ngày cô tìm được Reg – một cậu robot mà cô không biết đến từ đâu, từ đó cô tìm hiểu về Reg và làm thân với Reg và nghĩ ra một ý tưởng: Đi xuống Abyss để tìm người mẹ thất lạc của Riko.

Pluto (10/14)

Billy Bat (12/14)