Madara có thể hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của “uế thổ chuyển sinh” (6/10)

Là người sáng lập ra Konoha cũng như một trong 2 Shinobi mạnh nhất trong thời kỳ chiến quốc. Nên sức mạnh của cụ thì miễn bàn, bằng cách đánh bại cho các Kage làng khác, Madara bị xem như tên khủng bố chuyên buôn hành bán cần dạo.

Trong  cuộc Đại chiến Ninja lần 4, Kabuto bằng phương pháp đặc biệt đã dùng uế thổ chuyển sinh, triệu hồi Madara, khác với những Shinobi khác. Thời điểm cụ được triệu hồi là lúc cụ mạnh nhất. Cho nên, Madara mới có thể thoát khỏi sự kiểm soát của cấm thuật ngay lập tức. Dù vậy, nhưng một khi Kabuto bị tiêu diệt, cụ cũng sẽ đi đời. Vậy mà, đến lúc Kabuto bị Itachi thông não, Madara đã sử dụng hack cheat kết hợp cùng tế bào đệ nhất, giúp bản thân hồi phục lại cơ thể. Lúc này, cụ không đơn giản chỉ là xác chết nắm giữ linh hồn mà chuyển thành xác sống.

Thuộc tính cá nhân của Madara là Phong chứ không phải hoả (5/10)

Madara chính là lục đạo tiên nhân thứ 2 (7/10)