Liên hệ giữa những sát quỷ nhân (6/10)

Viêm trụ trở thành người hướng dẫn cho bộ 3 tam đại phong thần

Kimetsu no yaiba thường xuyên cho khá giả thấy các mối quan hệ giữa sát quỷ nhân và người hướng dẫn của họ với tư cách là hình mẫu trong Sát Quỷ Đoàn. Những trụ cột tự tin vào khả năng của họ nhưng cũng không hề kiêu ngạo đồng thời học hỏi lẫn nhau, chẳng hạn như khi Tengen học theo lòng dũng cảm của Rengoku trong arc phố đèn đỏ.

Trụ cột đóng vai trò giống như những nhân vật quan trọng, người hướng dẫn giàu kinh nghiệm mà các nhân vật chính cần học hỏi để phát triển bản thân. Bộ anime đã nói lên ảnh hưởng của những trụ cột đối với nhau hay cấp dưới của họ với độ chi tiết cao hơn hầu hết các anime khác.

Khắc họa quá khứ bi thảm của loài quỷ (5/10)

Thể hiện sức mạnh tình bạn (7/10)