Không thể gặp lại (2/3)

(Mitsuzara – Shuon sama)

Mitsuzara kể rằng cậu vốn là một Ayakashi an nhàn thích câu cá. Nhưng một ngày, cậu bị một con chó hung dữ tấn công. Cậu đã gặp vị bằng hữu của mình là Shuon-Sama ở đó. Shuon-Sama đã cứu cậu, ngoài điều đó ra thì cậu đã không hề nhận ra thân phận tôn quý của ông.

Chuỗi ngày bầu bạn cùng Shuon-Sama bắt đầu. Hằng ngày họ trò truyện cùng nhau, cùng câu cá thưởng trăng, cuộc sống đầy nhẹ nhàng và bình dị. Rồi cho đền một ngày Shuon-Sama rời đi ông bảo rằng ông phải tiếp tục con đường tu hành của mình. Con đường đó rất gian nan, đó là một con đường chật hẹp và Shuon không thể đưa Mitsuzara theo. Họ sẽ không thể gặp lại nhau.

Mitsuzara biết được thân phận tôn quý của Shuon-Sama từ đó. Cậu rất trân trọng vị bằng hữu của mình, vì vậy một lòng đuối theo đoàn tu hành chờ một ngày có thể gặp lại.

Nghe tin đoàn của Shuon-Sama sẽ nghỉ chân ở ngọn núi gần nơi Natsume sống, Mitsuzara đã nắm bắt cơ hội đó.

Sự cố (1/3)

One Piece Box set 2: Skypeia và Water Seven: Volumes 24-46 giá $1,000 (1/10)