Kaito Kid ( movie 3) (11/12)

Trong quá trình đi tìm bảo vật Kid đã cải trang thành thanh tra Shiratori và tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện điện thoại với bác Agasa của Conan. Tuy nhiên đây chỉ là trong movie, trong manga chưa có phân đoạn nào nói Kid biết thân phận của Conan nhưng đối đầu trong nhiều vụ án, chắc hẳn Kid đã nhận ra thân phận thật sự của cậu.

Sera Mary (10/12)

Irish (movie 13) (12/12)