Kaito Kid (6/10)

Kid được đặt biệt danh là một “siêu trộm ánh trăng”, mỗi lần cậu xuất hiện trộm đi thứ gì đó, dù có hàng trăm, hàng nghìn cảnh sát, nơi cất giấu bảo vật có khó khăn như thế nào, cái bẫy giăng ra cho cậu có phức tạp ra sao cậu đều có thể vượt qua hết, không gặp quá nhiều trở ngại, khiến cho cảnh sát “vò đầu bứt tai”.

Kudo Shinichi (5/10)

Hattori Heiji (7/10)